Πολιτική απορρήτου και GDPR για το epigrafes-kosmaros.gr

Τελευταία Ενημέρωση: Οκτ 02, 2020

Ορισμοί

Όπου Epigrafes Kosmaros εννοείται το όνομα της επιχείρησης, Επιγραφές Κόσμαρος Δημήτριος, Ατομική Επιχείρηση και η διεύθηνση, Γεωργίου Παπανδρέου 10, Σταύρος Θεσσαλονίκης, 57014.

 • GDPR
  Γενικός Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων.

 • Ελεγκτής δεδομένων
  Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.

 • Επεξεργαστής δεδομένων
  Επεξεργαστής δεδομένων σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του Ελεγκτή Δεδομένων.

 • Υποκείμενο Δεδομένων
  Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι κάθε ζωντανό άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και αποτελεί αντικείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

1. Αρχές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Οι αρχές μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι:

 • Δικαιοσύνη και νομιμότητα. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων πρέπει να προστατεύονται. Όλα τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με νόμιμο και δίκαιο τρόπο.
 • Περιορίζεται σε συγκεκριμένο σκοπό. Τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου Δεδομένων πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Διαφάνεια. Το Υποκείμενο Δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων του.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Το Epigrafes Kosmaros συλλέγει διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για διάφορους σκοπούς. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)
 • Ονομα και επίθετο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Το Epigrafes Kosmaros χρησιμοποιεί τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες
 • Για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες ή / και τα προϊόντα μας
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων
 • Για την παροχή υποστήριξης πελατών
 • Για να συλλέξουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας

4. Νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση της Epigrafes Kosmaros για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εξαρτάται από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και από το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες:

 • Το Epigrafes Kosmaros πρέπει να πραγματοποιήσει συμβόλαιο μαζί σας
 • Δώσατε στο Epigrafes Kosmaros την άδεια να το πράξει
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στα πλαίσια των νομίμων συμφερόντων του Epigrafes Kosmaros
 • Το Epigrafes Kosmaros πρέπει να συμμορφώνεται με το νόμο

5. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Το Epigrafes Kosmaros θα διατηρήσει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Το Epigrafes Kosmaros θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των πολιτικών μας.

6. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς και αν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Το δικαίωμα διόρθωσης
 • Το δικαίωμα αντίρρησης
 • Το δικαίωμα του περιορισμού
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης