Αυτοκόλλητα Γράμματα

Τα αυτοκόλλητα είναι από τα πιο διαδεδομένα υλικά ψηφιακής εκτύπωσης.
Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα την χρήση (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος) και με την διάρκεια (για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα).